شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۳
۱۰:۳۴:۳۷
فرمانداری شهرستان آران و بیدگل

ثبت نام اولیه عوامل اجرایی انتخابات

ثبت نام اولیه عوامل اجرایی انتخابات

تکمیل و ارسال فرم ذیل هیچگونه حق و حقوقی برای متقاضی جهت شرکت بعنوان عوامل اجرایی انتخابات ایجاد نمیکند و در صورت طی مراحل قانونی وپذیرش با شما تماس گرفته خواهد شد.
  • فایل ها را به اینجا بکشید