پنج شنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۱۹:۰۸:۴۸
فرمانداری شهرستان آران و بیدگل

معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی

 

ابراهیم آقابیگی

معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی

 

دانشجوی دکترای مهندسی عمران

کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی امیرکبیر

کارشناسی مهندسی عمران – سازه از دانشگاه صنعتی اصفهان