یکشنبه ۹ مهر ۱۴۰۲
۱۷:۱۸:۳۰
فرمانداری شهرستان آران و بیدگل

آرشیو مطالب

روی لینک کلیک نمایید انصراف از دریافت یارانه

۱۱ آذر ۱۴۰۱

روی لینک کلیک نمایید واریز یارانه نقدی

۱۱ آذر ۱۴۰۱

روی لینک کلیک نمایید تغییر اطلاعات هویتی مشمولین دریافت یارانه نقدی

۱۱ آذر ۱۴۰۱

روی لینک کلیک نمایید دریافت اطلاعات یارانه پرداختی سرپرستان خانوار

۱۱ آذر ۱۴۰۱

روی لینک کلیک نمایید تغییر اطلاعات حساب بانکی مشمولین دریافت یارانه نقدی

۱۱ آذر ۱۴۰۱

روی لینک کلیک نمایید تغییر سرپرست خانوار به موجب بدسرپرستی

۱۱ آذر ۱۴۰۱

روی لینک کلیک نمایید تغییر سرپرست خانوار به موجب عدم سازش

۱۱ آذر ۱۴۰۱

روی لینک کلیک نمایید تغییر سرپرست خانوار به موجب طلاق

۱۱ آذر ۱۴۰۱

روی لینک کلیک نمایید برقراری یارانه بازماندگان پس از فوت سرپرست

۱۱ آذر ۱۴۰۱

روی لینک کلیک نمایید برقراری یارانه نقدی خانوار جدید به موجب ازدواج

۱۱ آذر ۱۴۰۱