فرمانداری آران و بیدگل
خانه
1396/07/03 حقوق رزمندگان در برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
حقوق رزمندگان در برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

 

با گرامیداشت هفته دفاع مقدس که یادآور دلاوری های هشت ساله رزمندگان اسلام می باشد فرصت را غنیمت شمرده به تبیین امتیازاتی که در برنامه ششم برای رزمندگان پیش بینی شده می پردازیم. البته ناگفته نماند گرچه قانونگذار در « قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب 1386/4/3 کمیسیون اجتماعی مجلس و تایید 1391/10/2 مجمع تشخیص مصلحت نظام» حقوق ایثارگران را به طور عام بیان نموده است لکن در این یادداشت به طور خاص به امتیازات رزمندگان اشاره می کنیم. در قانون برنامه پنجساله ششم رزمندگان به سه گروه تقسیم شده اند که به ترتیب گروه های سه گانه همراه با امتیازات هر گروه تعریف می شوند.

گروه اول: رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه

امتیازات این گروه از رزمندگان عبارتند از:

الف: برخورداری از حقوق و مزایای پست سازمانی سابق

چنانچه رزمندگان شاغل در موسسات دولتی یا غیردولتی باشند که به هر دلیل از پست سازمانی خود تنزل پیدا کرده باشند به موجب تبصره 2 ماده 87 قانون برنامه پنجساله ششم از کلیه حقوق و مزایای همان پست سازمانی یا همتراز شغل و پست سازمانی قبلی برخوردار می باشند. البته براین امتیاز استثنایی وارد شده و آن این که تنزل پست سازمانی نباید بدلیل آرای صادره از سوی مراجع قضایی یا اداری ذیصلاح باشد.

ب: تامین معیشت رزمندگان فاقد شغل یا درآمد

در بند «ب» ماده 88 قانون مذکور پیش بینی شده است ؛ دولت موظف است اعتبار لازم به منظور تامین حداقل معیشت این گروه از رزمندگان که فاقد شغل یا درآمد باشند را پیش بینی و حداقل حقوق کارکنان دولت را به آنان جهت پرداخت در بودجه های سنواتی درج و در اختیار دستگاه مربوط قرار دهد.

این امتیاز به افراد تحت تکفل رزمندگان متوفی نیز تسری می یابد.

ج: برخورداری از تسهیلات رفاهی، معیشتی، بهداشتی، درمانی و فرهنگی

این گروه از رزمندگان برابر بند «ث» ماده 88 همان قانون از امتیازات زیر برخوردارند:

1- تامین و پرداخت یا معافیت حداقل سی درصد (30٪) هزینه شهریه تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی، دوره های شبانه دانشگاه های دولتی، دانشگاه پیام نور و سایر دانشگاه های مورد تایید وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

2- بهره مندی رایگان از خدمات مراکز فرهنگی عمومی و ناوگان حمل و نقل شهری

3- معافیت از پرداخت سی درصد(30٪) هزینه از طریق هر یک از شرکت های دولتی و خصوصی هواپیمایی، ریلی و دریایی در سفرهای داخلی و عتبات عالیات برای یک بار درسال

4- معافیت از پرداخت هزینه دفن در آرامستان های تحت نظارت شهرداری ها، دهیاری ها و اداره اوقاف و امور خیریه

5- بهره مندی از انشعاب رایگان آب، فاضلاب، برق و گاز برای یک بار در یک واحد مسکونی

6- بهره مندی از امتیازات حقوق و مزایای اجتماعی یک مقطع تحصیلی بالاتر

د: برخورداری سهمیه سی درصدی (30٪) در آزمون های خاص

برابر بند چ ماده 88 قانون برنامه پنجساله ششم تا سی درصد (30٪) از سهمیه صدور جواز دفاتر خدمات قضایی و الکترونیک، سردفتری، صدور پروانه وکالت و مجوز کارشناسان رسمی دادگستری به این گروه از رزمندگان اختصاص یافته است.

ه: برخورداری از تسهیلات مسکن

برابر بند «الف» ماده 89 قانون مذکور بانک مرکزی جمهوری اسلمی ایران موظف است در طول اجرای قانون برنامه، سالانه نسبت به ارائه تسهیلات مسکن فقط یک بار با سود حداکثر چهاردرصد(4٪) به تعداد پنجاه هزار نفر به رزمندگان دارای حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه که فاقد مسکن ملکی می باشند و تاکنون مسکن، زمین یا تسهیلات مسکن دریافت ننموده اند از طریق بانک های عامل اقدام نماید. تعیین اولویت و نحوه معرفی افراد واجد شرایط به موجب دستورالعمل ستاد کل نیروهای مسلح خواهد بود.

و: برخورداری فرزندان و همسران رزمندگان از سهمیه ورود به دانشگاه ها

برابر بند «الف» ماده 90 همان قانون فرزندان و همسران این گروه از رزمندگان از سهمیه سی درصد(٪30) ورود به دانشگاه ها و موسسات آموش عالی، بورس های تحصیلی داخل و خارج از کشور، فرصت های مطالعاتی و دوره های دکترای تخصصی برخوردار هستند.

ز: برخورداری از سهمیه بیست درصدی(20٪) جذب اعضای هیات علمی

برابر بند «پ» ماده مذکورکلیه دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی و مراکز علمی که از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اخذ مجوز نموده اند و دانشگاه آزاد اسلامی مکلفند حداقل بیست درصد(20٪) اعضای هیات علمی مورد نیاز خود را به جامعه ایثارگران از جمله رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه که دارای مدرک علمی دکتری مورد تایید وزارتخانه های مذکور می باشند حسب مورد از طریق استخدام یا موافقت با انتقال کارکنان سایر دستگاه ها یا تبدیل وضعیت کارکنان غیر هیات علمی تامین نمایند.

گروه دوم: رزمندگان با حداقل دوازده ماه سابقه حضور در جبهه

این گروه از رزمندگان علاوه بر امتیازاتی که در گروه اول پیش بینی شده از امتیازات زیر نیز برخوردارند:

الف: برخورداری فرزندان از سهمیه در آزمون های خاص

مطابق بند «چ» ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه سی درصد(30٪) سهمیه صدور جواز دفاتر خدمات قضایی و الکترونیک، سردفتری اسناد رسمی، ازدواج و طلاق، پروانه وکالت و پروانه کارشناسان رسمی دادگستی که از طریق آزمون صادر می شود به فرزندان رزمندگان و سایر ایثارگران اختصاص دارد.

ب: برخورداری از معافیت یک فرزند از خدمت نظام وظیفه

در ماده 45 قانون خدمت وظیفه عمومی پیش بینی شده بود که یکی از فرزندان رزمندگان با سی ماه سابقه حضور در جبهه از خدمت نظام وظیفه معاف می شوند. مدت سابقه حضور در بند 3 ماده 33 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395/11/10 با این قید که « در صورت تایید فرماندهی کل قوا» سی ماه سابقه حضور در جبهه به دوازده ماه سابقه کاهش می یابد.

ج: برخورداری از مزایای دو صندوق بازنشستگی

مطابق بند«ح» ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه در صورتی که دریافتی رزمندگان با حداقل دوازده ماه سابقه حضور در جبهه مشمول صندوق تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی دیگری گردد بازنشستگی در هر دو صندوق به طور مستقل انجام می گردد و با تحقق بازنشستگی این افراد در دو صندوق از مستمری بازنشستگی آن صندوق بهره مند می گردند.

د: معافیت از پرداخت مابه التفاوت سنوات بیمه ای

وفق بند«خ» ماده مذکور رزمندگان با حداقل دوازده ماه سابقه حضور در جبهه برای یک بار از پرداخت مابه التفاوت برای پانزده سال سنوات ناشی از تغییر صندوق بیمه بازنشستگی معافند.

ه: معافیت از پرداخت مالیات حقوق

برابر بند«ذ» همان ماده ناظر به ماده 56 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، صد در صد (100٪) حقوق و فوق العاده شغل و سایر فوق العاده ها اعم از مستمر و غیرمستمر این گروه از رزمندگان از پرداخت مالیات معاف می باشند.

گروه سوم: رزمندگان با حداقل بیست و چهار ماه سابقه حضور در جبهه

این گروه از رزمندگان علاوه بر برخورداری از حقوق و امتیازاتی که در گروه های اول و دوم پیش بینی شد از امتیازات ماده 37 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران نیز برخوردار هستند. این ماده که در فصل مربوط به معیشت و رفاه قرار دارد؛ در خصوص نحوه و چگونگی پرداخت کسورات بازنشستگی سهم اسراء،‌ آزادگان و جانبازان شاغل و حالت اشتغال از سوی دستگاه های مربوط می باشد. برابر بند« ر» ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه این گروه از رزمندگان به ماده 37 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران الحاق شده است. بنابراین دستگاه های مربوط مکلف به تامین پرداخت کسورات سهم رزمندگان با حداقل بیست و چهار ماه سابقه حضور در جبهه هستند.

سایر حقوق

الف: حقوق ناشی از عدم وجود صورت سانحه بالینی

برابر تبصره بند«الف» ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف است رزمندگان هشت سال دفاع مقدس که صورت سانحه بالینی همزمان مجروحیت را ندارند اما مجروحیت آنها توسط کمیسیون پزشکی نهاد اعزام کننده ( نیروهای مسلح) احراز می گردد را به عنوان جانباز تلقی و حداقل پنج درصد (5٪)‌جانبازی به آنها تعلق می گیرد. اجرای این تبصره مانع از احراز جانبازی بیش از درصد مذکور توسط بنیاد امور ایثارگران نمی باشد.

ب: برخورداری فرزندان از تسهیلات نظام وظیفه

وفق بند 7 ماده 88 قانون مذکور در صورت اذن فرماندهی کل قوا فرزندان رزمندگان با سابقه حضور در جبهه به ازای هر ماه حضور از یک ماه کسر خدمت از نظام وظیفه برخوردار می شوند. البته ناگفته نماند این کسر خدمت علاوه بر معافیت از خدمت نظام وظیفه که در گروه دوم بیان شد می باشد.

نکته:

1- درصدهای پیش بینی شده در این یادداشت که بر اساس قوانین مصوب آمده با احتساب سایر ایثارگران می باشد.

2- مطابق ماده 91 قانون برنامه ششم توسعه برخورداری از این امتیازات مشروط بر آن است که رزمندگان محکومیت موثر کیفری در جرائم امنیتی که در مواد 498 تا 512 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات و مجازات های بازدارنده) پیش بینی شده؛ نداشته باشند.
 

تهیه و تنظیم:سید احمد باختر

 

تعداد بازدید: 15833
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به استانداري استان اصفهان ميباشد.
Powered by DorsaPortal