سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳
۱۹:۳۹:۱۵
فرمانداری شهرستان آران و بیدگل

کارشناس امور عمرانی

کارشناس امور عمرانی

تلفن تماس:

۰۳۱۵۴۷۵۴۱۴۱-۳  داخلی ۲۰۱

شرح وظایف:

 • جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات مرتبط به حمل و نقل و ترافیک و ایجاد و به‌روز رسانی بانک اطلاعاتی مربوطه
 • انجام اقدامات لازم به منظور ارتقای سطح فرهنگ حمل و نقل عمومی و فرهنگ ترافیک شهروندان(مانند اجرای دوره‌ها و برنامه‌های آموزشی)
 • همکاری با امور عمرانی استانداری و بخشداریها در نظارت بر پروژه های عمرانی در حال اجرا در سطح شهرستان و انعکاس نواقص اجرائی پروژه‌ها به مدیران دستگاه ها از طریق هماهنگی امور عمرانی
 • گزارش گیری مستمر از پیشرفت برنامه‌های عمرانی شهرها و روستاها و پیگیری از واحدهای شهرستانی دستگاههای اجرایی به منظور رفع موانع اجرایی از قبیل: احداث، مرمت، نگه داری و بهره برداری
 • تهیه گزارشهای کارشناسی از نحوه اجرای پروژه‌ها و ارسال یک نسخه از گزارشات مربوطه به وسیله فیلم و عکس به مسئولین مرتبط
 • بررسی وجمع آوری اطلاعات به منظور بکارگیری مصالح  استاندارد در پروژه های عمرانی
 • ارایه گزارشات پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها به مسؤل مربوطه
 • ایجاد هماهنگی و همکاری بین دستگاههای اجرایی شهرستان و عوامل اجرایی در جهت پیشبرد عملیات عمرانی و بررسی اختلافات میان آنها و تصمیم گیری در این خصوص
 • همکاری در تهیه ضوابط و معیارهای فنی و نظارت بر تطبیق موازین در اجرای پروژه‌های عمرانی
 • همکاری و استفاده مطلوب از آزمایشگاههای فنی و مکانیک خاک در اجرای کیفی پروژه‌ها، دریافت یک نسخه از نتایج به صورت موردی و بررسی و تحلیل آنها و پیگیری تا رفع نواقص موجود
 • همکاری در آموزش پرسنل ذیربط در شهرداریها با هماهنگی واحد آموزش دفتر شهری و شوراهای استانداری
 • تهیه فیلم و عکس از چگونگی نحوه اجرای پروژه‌ها و ارسال یک نسخه از گزارشات به مقام مافوق و مسئولین مربوطه
 • هماهنگی لازم در تهیه طرحهای هادی در زمینه تهیه نقشه از روی عکس و یا تبدیل عکس به نقشه حسب ضرورت
 • مطالعه و تحقیق در روشهای نقشه برداری و تبادل نظر و اقدامات با مراکز علمی و دانشگاهی به منظور استفاده از متدهای نقشه برداری
 • همکاری در برداشت و تهیه نقشه اراضی به منظور تنظیم طرحهای عمرانی و توسعه و تعریض معابر و میادین
 • مطالعه و بررسی قوانین و مقررات، ارائه گزارشها و نظرات کارشناسی و شرکت در جلسات همایش‌ها و دوره‌های آموزشی مرتبط
 • انجام سایر امور محوله وفق مقررات