جمعه ۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۰۵:۵۲:۱۶
فرمانداری شهرستان آران و بیدگل

کارشناس مدیریت بحران

کارشناس مدیریت بحران

تلفن تماس:

۰۳۱۵۴۷۵۴۱۴۱-۳ داخلی ۲۱۴

شرح وظایف:

 • مطالعه و همکاری در تدوین و اجرای طرح‌های پیش بینی، پیشگیری، کنترل و کاهش بحران‌ها و حوادث غیر مترقبه و خسارت‌های ناشی از بروزآن‌ها
 • مطالعه، برنامه‌ریزی، اقدام و نظارت بر انجام امور مربوط به پیشگیری از وقوع بحران‌ها و حوادث غیر مترقبه و آمادگی برای مواجه با آن‌ها (نظیر اجرای مانورهای آمادگی و توانمندسازی دستگاه‌های اجرایی)
 • مطالعه و همکاری در تدوین و اجرای نظام جامع امداد و نجات با همکاری سایر دستگاه‌های ذی‌ربط
 • پیگیری و نظارت بر امور بازسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده، توسعه روش‌های اتکایی و جبرانی خسارت( نظیر انواع بیمه‌ها و صندوق های حمایتی) با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط
 • همکاری در ایجاد بانک اطلاعات مربوط به مراحل چهارگانه مدیریت بحران، نظارت و به‌روز رسانی مستمر آن و ارزیابی اقدامات و ارائه گزارش به مراجع ذی‌ربط
 • برنامه‌ریزی و هماهنگی باسایر دستگاه‌ها جهت سازماندهی وآموزش تشکل‌های مردمی،نهادهای غیر دولتی، نیروهای بسیجی و داوطلب مردمی در خصوص توانمندسازی برای مقابله با بحران‌ها و حوادث غیرمترقبه
 • مطالعه، برنامه‌ریزی و نظارت بر انجام امور مربوط به مقابله با بحران‌ها و حوادث غیرمترقبه و آمادگی برای مواجهه با آن‌ها
 • مستندسازی عملیات، تجزیه و تحلیل اطلاعات و اقدامات لازم برای پیشگیری و مقابله با بحران‌ها و حوادث غیرمترقبه و بازسازی و بازتوانی پس از وقوع آن‌ها
 • انجام امور مرتبط به برنامه‌ریزی، تقسیم کار و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی مرتبط با مدیریت بحران، ابلاغ دستورالعمل‌های اجرایی و استفاده از تمام امکانات و ظرفیت آن‌ها در طول عملیات مقابله با بحران‌ها
 • بازدید از مناطق خسارت دیده به اتفاق اعضاء کمیته و در صورت لزوم پیگیری امور مربوط به خسارت
 • تنظیم گزارش‌‌های لازم (مانند گزارش دوره‌ای از بازسازی مناطق آسیب‌دیده) و ارائه آن‌ها به مراجع ذی‌ربط
 • هماهنگی و پیگیری در خصوص اجرای دوره‌های آموزشی و توانمندسازی مدیران و کارشناسان مرتبط در حوزه مدیریت بحران در شهرستان
 • انجام سایر امور محوله وفق مقررات