سه شنبه ۱ خرداد ۱۴۰۳
۲۱:۳۰:۱۸
فرمانداری شهرستان آران و بیدگل

ارتباط تلفنی مردمی با فرماندار شهرستان آران و بیدگل از طریق سامانه تلفنی سامد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان آران و بیدگل، علی‌اکبر رضایی فرماندار شهرستان آران و بیدگل؛ روز چهارشنبه پنج مهرماه از ساعت ۱۱ الی ۱۲، پاسخگوی مردم شریف این شهرستان از طریق «سامانه سامد» سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت است. در این راستا مردم شریف شهرستان آران و بیدگل می توانند با شماره‌گیری تلفن […]

۴ مهر ۱۴۰۲

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان آران و بیدگل، دکتر علی اکبر رضایی فرماندار شهرستان آران و بیدگل؛ روز یکشنبه ۲۰ آذرماه از ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۱:۳۰، پاسخگوی مردم شریف این شهرستان از طریق «سامانه سامد» سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت است. در این راستا مردم شریف شهرستان آران و بیدگل می توانند با […]

۲۰ آذر ۱۴۰۱