یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۱۳:۱۵:۱۹
فرمانداری شهرستان آران و بیدگل

ارتباط مردم و دولت

مدیرکل منابع طبیعی سامد
مهندس محمدعلی کاظمی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان پاسخگوی مردم از طریق «سامانه سامد» است.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان آران و بیدگل مهندس محمدعلی کاظمی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان روز سه‌شنبه ۲۳ آذر ماه از ساعت ۹ الی ۱۰ صبح پاسخگوی مردم از طریق «سامانه سامد» سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت است. در این راستا مردم شریف شهرستان آران و بیدگل می‌توانند با شماره‌گیری […]

۲۲ آذر ۱۴۰۰