دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲
۱۷:۵۸:۳۰
فرمانداری شهرستان آران و بیدگل

استان اصفهان

مدیرکل تامین اجتماعی
دکتر ریاضی پاسخگوی مردم از طریق «سامانه سامد» سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت است.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان آران و بیدگل، دکتر محسن ریاضی مدیرکل تامین اجتماعی استان اصفهان روز یکشنبه ۲۸ آذر ماه از ساعت ۹ الی ۱۰ صبح، پاسخگوی مردم از طریق «سامانه سامد» سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت است. در این راستا مردم شریف شهرستان آران و بیدگل می توانند با شماره‌گیری تلفن […]

۲۷ آذر ۱۴۰۰