یکشنبه ۲ مهر ۱۴۰۲
۲۱:۵۱:۲۷
فرمانداری شهرستان آران و بیدگل

برگزاری جلسه شورای نظارت بر نامگذاری اماکن و معابر شهرستان آران و بیدگل

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان آران و بیدگل؛ شورای نظارت بر نامگذاری شهرها، خیابان ها و اماکن شهرستان به ریاست فرماندار و با حضور اعضای شورای نامگذاری با محوریت بحث و بررسی مصوبات مرتبط با نامگذاری اماکن شهری شورای اسلامی شهر آران و بیدگل در محل سالن ۴دی فرمانداری برگزار شد.

۲۸ فروردین ۱۴۰۲