شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۳
۰۹:۳۶:۱۱
فرمانداری شهرستان آران و بیدگل

تنظیم بازار، فرمانداری آران و بیدگل

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان آران و بیدگل؛ جلسه کمیته اقدام مشترک ستاد تنظیم بازار، با حضور دکتر علی اکبر رضایی فرماندار و اعضای کمیته در سالن ۴ دی فرمانداری برگزار شد.

۳۰ مهر ۱۴۰۱