دوشنبه ۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۰:۵۵:۴۴
فرمانداری شهرستان آران و بیدگل

جشنواره فیلم کوتاه و موشن‌گرافیک «رأی ملت»

رئیس مرکز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور از برگزاری جشنواره فیلم کوتاه و موشن‌گرافیک «رأی ملت» خبر داد.

رئیس مرکز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور از برگزاری جشنواره فیلم کوتاه و موشن‌گرافیک «رأی ملت» خبر داد و گفت: این جشنواره با همکاری مرکز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور و دانشگاه جامع امام حسین(ع) برگزار می شود. وی در ادامه درباره موضوعات قابل پذیرش در جشنواره گفت: مشارکت حداکثری مردم در انتخابات، […]

۲۳ بهمن ۱۴۰۲