سه شنبه ۱ خرداد ۱۴۰۳
۲۱:۵۶:۴۹
فرمانداری شهرستان آران و بیدگل

جوان، سلامت، آران و بیدگل، جمعیت

جمعیت
جمعیت، عامل بالقوه قدرت است .

به گزارش روابط عمومی فرمانداری آران و بیدگل دکتر اسماعیل بایبوردی فرماندار شهرستان آران و بیدگل در نشست کارگروه اجتماعی و فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده این شهرستان به سیاست‌های کلی جمعیت و اهداف آن اشاره کرد و گفت: باید با فرهنگ‌سازی برای افزایش نرخ رشد جمعیت، از ورود به خزان و زمستان جمعیتی جلوگیری […]

۱۴ آذر ۱۴۰۰