سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳
۱۹:۳۲:۰۱
فرمانداری شهرستان آران و بیدگل

داود گودرزی

دکتر گودرزی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان آران و بیدگل دکتر داود گودرزی رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران در سفر به شهرستان آران و بیدگل با علی اکبر رضایی سرپرست فرمانداری این شهرستان دیدار کرد.  

۱۰ بهمن ۱۴۰۰