شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳
۰۸:۱۹:۰۰
فرمانداری شهرستان آران و بیدگل

شهرداری تهران

دکتر گودرزی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان آران و بیدگل دکتر داود گودرزی رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران در سفر به شهرستان آران و بیدگل با علی اکبر رضایی سرپرست فرمانداری این شهرستان دیدار کرد.  

۱۰ بهمن ۱۴۰۰