دوشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۲
۰۲:۵۵:۴۲
فرمانداری شهرستان آران و بیدگل

صندوق کارآفرینی امید، فرماندار آران و بیدگل

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان آران و بیدگل؛ به منظور حمایت از کسب و کارهای خرد و کوچک، مدیرصندوق کارآفرینی امید استان اصفهان با فرماندارشهرستان آران و بیدگل دیدار و گفتگو کرد.

۱۷ مهر ۱۴۰۱