سه شنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۱۵:۰۴:۳۹
فرمانداری شهرستان آران و بیدگل

قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی

قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی ۱۴۰۱/۱۱/۵

ماده واحده– بند «الف» و تبصره های آن و بندهای «ج»، «ز» و «ح» ماده (۵) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی ۱۴۰۱/۱۱/۵ به شرح ذیل اصلاح می‌شود: الف- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت هفت درصد (۷%) حق بیمه سهم بیمه شده از مأخذ کسر حق بیمه از کارگران دارای پروانه مهارت […]

۶ آبان ۱۴۰۲