شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳
۰۸:۰۶:۲۷
فرمانداری شهرستان آران و بیدگل

قرارگاه عدالت اقتصادی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان آران و بیدگل؛ علی اکبر رضایی فرماندار این شهرستان، در سومین جلسه قرارگاه عدالت اقتصادی استان که به صورت وبینار برگزار شد گفت: مردم علیرغم برخی مشکلات آگاهانه با طرح اقتصادی دولت همراهی می کنند. وی قاطعیت، حتمیت و فوریت را سه شرط اصلی برای احکام صادر علیه سودجویان، […]

۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱