یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۱۳:۰۴:۳۸
فرمانداری شهرستان آران و بیدگل

مجموعه شهید کوچکی، سفیدشهر

به گزارش روابط عمومی فرمانداری آران و بیدگل؛ علی اکبر رضایی فرماندار این شهرستان در جریان بازدید از مجموعه ورزشی شهید کوچکی سفیدشهر، در محل برگزاری تمرین تیم نوجوانان حضور یافت و با اعضای این تیم دیدار و گفتگو کردند.

۲۲ فروردین ۱۴۰۱