یکشنبه ۶ خرداد ۱۴۰۳
۱۹:۵۸:۴۲
فرمانداری شهرستان آران و بیدگل

مدیرکل

سامد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان آران و بیدگل، کریم زارع مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان اصفهان از ساعت ۹ الی ۱۰ صبح روز یکشنبه ۸ اسفند ماه پاسخگوی مردم از طریق «سامانه سامد» سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت است. در این راستا شهروندان و مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان […]

۷ اسفند ۱۴۰۰