پنج شنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۳:۳۳:۰۳
فرمانداری شهرستان آران و بیدگل

مسئولیت پذیری

شورای فرهنگ عمومی
احياء و ترويج فرهنگ مسئوليت‌پذيري يك ضرورت براي جامعه است.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان آران و بیدگل علی اکبر رضایی سرپرست فرمانداری این شهرستان در نشست شورای فرهنگ عمومی گفت: فلسفه وجودی شورای فرهنگ عمومی هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و متولیان غیراجرایی و هم‌افزایی در حوزه فرهنگی است. نایب رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان آران و بیدگل اضافه کرد: موضوعات شورای فرهنگ عمومی […]

۶ بهمن ۱۴۰۰