شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۳
۰۹:۲۸:۴۱
فرمانداری شهرستان آران و بیدگل

کارگروه رفع موانع تولید، فرماندار آران و بیدگل

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان آران و بیدگل؛ جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان به ریاست دکتر علی اکبر رضایی فرماندار و اعضای کارگروه در سالن ۴ دی فرمانداری برگزار شد.

۳۰ مهر ۱۴۰۱