پنج شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۸:۴۹:۳۵
فرمانداری شهرستان آران و بیدگل

کرونا، واکسن

واکسن کرونا
تغییر رنگ کرونای شهرستان آران و بیدگل به آبی به معنای پایان کرونا نیست.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری آران و بیدگل دکتر اسماعیل بایبوردی فرماندار شهرستان آران و بیدگل در نشست کارگروه اجتماعی و فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده این شهرستان با اشاره به خارج شدن شهرستان از وضعیت زرد کرونایی و ورود به وضعیت آبی گفت:  حدود ۷۰ درصد از مردم شهرستان آران و بیدگل واکسن کرونا […]

۱۴ آذر ۱۴۰۰