یکشنبه ۲ مهر ۱۴۰۲
۲۲:۵۲:۵۵
فرمانداری شهرستان آران و بیدگل

گزارش تصویری نشست صمیمی فرمانداران استان اصفهان با دکتر وحیدی وزیر کشور

گزارش تصویری نشست صمیمی فرمانداران استان اصفهان با دکتر وحیدی وزیر محترم کشور  

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲