چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۰۲:۰۳:۳۰

وزیر کشور از استاندار اصفهان به عنوان رئیس شورای آموزش و پرورش برتر کشور تجلیل کرد

وزیر کشور از استاندار اصفهان به عنوان رئیس شورای آموزش و پرورش برتر کشور تجلیل کرد .

وزیر کشور از استاندار اصفهان به عنوان رئیس شورای آموزش و پرورش برتر کشور تجلیل کرد.

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۲