پنج شنبه ۳ فروردین ۱۴۰۲
۱۶:۱۷:۴۷
فرمانداری شهرستان آران و بیدگل

بخشدار کویرات

سیـد مهـدی رضاپـور

بخشـدار کویـرات

 

کارشناسی روابط عمومی دانشگاه پیام نور

کاردانی عمران دانشگاه تبریز