یکشنبه ۹ مهر ۱۴۰۲
۱۳:۰۵:۴۴
فرمانداری شهرستان آران و بیدگل

بخشدار کویرات

سیـد مهـدی رضاپـور

بخشـدار کویـرات

 

کارشناسی روابط عمومی دانشگاه پیام نور

کاردانی عمران دانشگاه تبریز