سه شنبه ۱ خرداد ۱۴۰۳
۲۱:۲۳:۱۹
فرمانداری شهرستان آران و بیدگل

حسابدار و جمعدار اموال

حسابدار و جمعدار اموال

تلفن تماس:

۰۳۱۵۴۷۵۴۱۴۱-۳ داخلی ۱۷۸

شرح وظایف:

 • تهیه و تنظیم صورت وضعیت کالاها و اموال فرمانداری و بخشداری‌های تابعه و نگهداری حساب کلیه اموال منقول ابواب جمعی و ثبت مشخصات کامل آنهادر دفاتر اموال بر اساس آئین نامه اموال دولتی
 • بازدید و نظارت دوره‌ای بر اموال و متعلقات فرمانداری و بخشداری‌های تابعه و ارائه گزارش به مبادی ذی‌ربط
 • نصب و شماره‌گذاری اجناس و اموال تحویلی به همکاران
 • همکاری با واحد متناظر در استانداری جهت تحویل و دریافت اموال و سایر امور
 • شناسایی اموال وکالاهای مستهلک و از رده خارج شده و ارسال لیست آن‌ها به استانداری جهت اتخاذ تصمیمات لازم
 • صدور پروانه خروج برای اموال پس از تایید مبادی ذی‌ربط
 • رسیدگی به صور‌تحساب‌های مالی و همکاری با واحد مالی
 • ارایه صورت وضعیت به‌روز شده سالانه به مبادی ذی‌ربط
 • پیگیری و اخذ امضای اسناد مالی و چک‌های صادره، تحویل و بایگانی اسناد
 • ثبت و نگهداری و تنظیم اعتبارات، تخصیص و درخواست وجه بصورت روزانه و اظهار نظر در خصوص طرح‌های مالی و انجام امور بانکی
 • ثبت و تنظیم ترازنامه، صورت مغایرت بانکی حساب‌ها بصورت ماهیانه و تنظیم صورت تعهدات، دیون و تهیه دفاتر مربوط به حساب‌های بانکی و تنخواه گردان
 • مطالعه، بررسی قوانین و مقررات، ارایه گزارش‌ها و نظرات کارشناسی و شرکت در جلسات، همایش‌ها و دوره‌های آموزشی مرتبط
 • تهیه و تنظیم گزارش‌های مالی و ارائه به مقام مافوق
 • انجام سایر امور محوله وفق مقررات