سه شنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۲
۱۱:۵۷:۵۶
فرمانداری شهرستان آران و بیدگل

کارشناس امور سیاسی و انتخابات

کارشناس امور سیاسی و انتخابات

تلفن تماس:

۰۳۱۵۴۷۵۴۱۴۱-۳ داخلی ۱۸۷

شرح وظایف:

 • بررسی گزارشات و مدارک واصله در مورد متقاضیان تأسیس حزب، جمعیت، انجمن سیاسی، صنفی و انجمن اسلامی و یا اقلیت‌های دینی شناخته شده درحوزه استان و انجام تحقیقات و اعلام نظر در این زمینه به استانداری
 • نظارت و مراقبت مستمر از نحوه فعالیت احزاب، جمعیت، انجمن‌های اسلامی و ارسال گزارش‌های مرتبط به استانداری
 • پیگیری و تشکیل پرونده تشکل‌های صنفی و سیاسی جهت صدور مجوزهای لازم
 • دریافت و پیگیری درخواست‌های اقشار و گروه‌ها در رابطه با برپایی اجتماعات و راهپیمایی‌ها مطابق دستورالعمل‌های قانونی
 • جمع‌آوری و جمع‌بندی اخبار و گزارشات سیاسی شهرستان، تجزیه و تحلیل و انعکاس آن به استانداری
 • پیگیری و اجرای برنامه‌های‌ مربوط به نشست‌های مستمر با نخبگان، شخصیت‌های ذی‌نفوذ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به‌ منظور آگاهی از دیدگاه‌های آن‌ها و تبادل نظر در رابطه با امور مربوط به استان
 • پیگیری امور اجرایی و نظارت بر حسن اجرای انتخابات و راهنمایی و هدایت مجریان انتخابات در سطح شهرستان
 • بررسی مستمر و ارزیابی عملکرد واحدهای تابعه در خصوص انتخابات و سنجش میزان موفقیت یا عدم موفقیت طرح‌های اجرایی در حوزه‌های انتخابیه شهرستان
 • بررسی طرح‌های واصله از مراجع ذی‌ربط و ارائه نظر کارشناسی و همکاری در تهیه و تدوین بخشنامه‌ها و شیوه‌نامه‌ها
 • تهیه و ارائه گزارش نوبه‌ای از روند امور اجرایی انتخابات در سطح شهرستان به مسئولین ذی‌ربط و انطباق صورتجلسات انتخاباتی واصله با قوانین و آیین‌نامه‌های انتخاباتی و در صورت لزوم انعکاس کاستی‌ها به مسئولان مافوق جهت رفع نواقص
 • برآورد اعتبارات، نیروی انسانی، وسایل و لوازم مورد نیاز برای برگزاری انتخابات در شهرستان و اعلام به مسئولین مافوق و همکاری با حوزه‌های انتخابیه شهرستان و انجام پیگیری‌های لازم جهت تأمین ملزومات برگزاری انتخابات
 • پیگیری نواقص و ارائه راه‌حل برای رفع مشکلات و تنگناهای بخشداری‌های تابعه در خصوص برگزاری انتخابات و شرکت در گردهمایی‌ها و جلسات توجیهی مجریان انتخابات
 • مطالعه و بررسی شیوه‌های روز‌آمد و جدید برگزاری انتخابات و ارائه پیشنهاد کارشناسی در خصوص اصلاح قوانین و آیین‌نامه‌های انتخاباتی به منظور ارائه گزارش کارشناسی
 • بررسی و انجام مطالعات لازم درخصوص ساماندهی امور مربوط به ایجاد، انتراع، الحاق، ادغام، تغییر مرکزیت و یا تبدیل نقاط مختلف تقسیمات کشوری در حوزه شهرستان
 • بررسی و انجام مطالعات لازم درمورد نامگذاری، تغییر نام عناصر و واحدهای تقسیمات کشوری در چارچوب دستورالعمل ارسالی استانداری
 • ارسال استعلام‌های مربوط به برگزاری انتخابات و پیگیری مکاتبات تا حصول نتیجه
 • انجام سایر امور محوله وفق مقررات