چهارشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۳
۰۴:۰۵:۴۴
فرمانداری شهرستان آران و بیدگل

کارشناس هماهنگی و پیگیری

کارشناس هماهنگی و پیگیری

تلفن تماس:

۰۳۱۵۴۷۵۴۱۴۱-۳   داخلی ۱۷۳

شرح وظایف:

الف: ارتباطات

  • تنظیم فهرست متقاضیان ملاقات با فرماندار و تعیین ساعات ملاقات برای آن‌ها
  • تنظیم اوقات جلسات، کارگروه‌ها و نشست‌ها و کمیسیون‌هایی که در دفتر فرماندار تشکیل می‌شود و مطلع ساختن مقامات یا افراد شرکت‌کننده در جلسه
  • پاسخگویی به مراجعین و راهنمایی آن‌ها بررسی در خواست‌های متقاضیان و مراجعه‌کنندگان که انجام تقاضای آنان بدون ملاقات با مقام ذیی‌ربط امکان‌پذیر است

ب: پیگیری‌ها

  • پیگیری جهت برگزاری جلسات شورای معاونین به صورت مستمر
  • پیگیری امور ارجاعی از سوی فرماندار و ارایه گزارش لازم به ایشان
  • آماده کردن سوابق و پرونده‌های مربوط به کمیسیون و جلسات و سمینارها برای اطلاع و مطالعه قبلی فرماندار و معاونین
  • ابلاغ دستورات صادره فرماندار به اشخاص و واحدهای ذیی‌ربط برحسب خط‌مشی تعیین‌شده و درصورت لزوم پیگیری آن‌ها

ج : امور عمومی و جاری

  • انجام اقدامات لازم در زمینه نگهداری و بایگانی‌کردن پرونده‌ها، اوراق، نامه‌ها، گزارش‌ها و سایر اسناد و مدارک مورد نیاز در محل مخصوص
  • دریافت نامه‌ها، پرونده‌ها و سایر مکاتبات رسیده به حوزه خدمت و ثبت خلاصه مشخصات و جریان آن‌ها در رایانه یا دفاتر مربوط
  • تفکیک و توزیع نامه‌ها، گزارش‌ها و سایر مکاتبات دستوری بین افراد واحد مربوط