سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳
۱۸:۴۲:۱۵
فرمانداری شهرستان آران و بیدگل

کارشناس مسئول برنامه ریزی و امور عمرانی

کارشناس مسئول برنامه‌ریزی و امور عمرانی

تلفن تماس:

۰۳۱۵۴۷۵۴۱۴۱-۳

شرح وظایف:

 • مطالعات، بررسی ،جمع آوری اطلاعات و ارائه گزارشهای لازم در خصوص پروژه های عمرانی سطح شهرستان
 • برگزاری شوراها، کارگروه‌ها و کمیته‌های فنی و تخصصی در موضوعات مرتبط با حوزه امور عمرانی در سطح شهرستان و پیگیری اجرای مصوبات آنها
 • جمع آوری اطلاعات لازم به منظور ارزشیابی دستگاههای اجرایی و بخشداری‌های سطح شهرستان
 • تشکیل و بروز رسانی بانک آمار و اطلاعات مرتبط به حوزه امور عمرانی سطح شهرستان
 • ارائه گزارشهای لازم به مافوق از عملکرد شوراهای اسلامی، شهرداری‌ها و دهیاری‌های سطح شهرستان
 • مطالعه و بررسی و شناخت توانمندی و استعدادهای شهرستان در جهت تأمین توسعه پایدار و تدوین برنامه‌های امور زیربنائی، تولیدی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی با همکاری دستگاههای اجرائی شهرستان
 • همکاری در تهیه و تدوین برنامه‌های توسعه شهرستان در چارچوب برنامه‌های کلان شهرستان با هدایت و همکاری واحدهای شهرستانی
 • رصد و مراقبت در تهیه و تنظیم و اجرای برنامه‌ها و طرح‌های عمومی و عمرانی از طریق هماهنگی با فعالیت‌های ادارات و سازمانها
 • مطالعه و بررسی و شناسایی استعدادهای منطقه ای و تعیین نیازمندی‌های عمرانی شهرستان و لحاظ نمودن آن در برنامه‌ها و بودجه‌های عمرانی با توجه به اولویت‌های توسعه منطقه ای و در چارچوب سیاست‌ها و راهبردهای ملّی و ارائه گزارش به مراجع ذیصلاح
 • انجام هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مستقر در حوزه شهرستان که در زمینه عمرانی مسئولیت دارند و تلفیق امکانات موجود آنها در جهت پیشبرد برنامه‌های عمرانی، افزایش کارایی و قابلیت‌های دستگاه‌های مزبور و پیگیری درخواست‌های دستگاه‌های مذکور عمرانی حسب مورد
 • انجام هماهنگی‌های لازم به منظور تشکیل جلسات ستاد سوخت شهرستان و نظارت بر تأمین و توزیع مواد سوختس شهرستان
 • جمع آوری اطلاعات لازم در زمینه مربوط به بودجه و برنامه‌ریزی اقتصادی و اجتماعی و تنظیم و تلخیص اطلاعات مربوطه
 • مطالعه طرح های واصله از دستگاههای اجرایی از نظر تطبیق جزئیات طرح با اصول برنامه های مصوب
 • تهیه و تنظیم گزارش‌ها و جداول مربوط به طرح‌ها و فعالیتها در چهارچوب برنامه و بودجه مربوط
 • رفع موانع اجرای نظام‌ها و روش‌ها و خط مشی‌هایی که برای تمرکز زدایی امور و بهبود بخشیدن به وضع اقتصادی و اجتماعی مناطق مختلف کشور تعیین میگردد
 • تهیه و تنظیم گزارش‌ها و جداول مربوط به طرح‌ها و فعالیتها در چهارچوب برنامه و بودجه مربوط
 • اندازه گیری درجه پیشرفت طرح‌ها و برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی و فیزیکی و تهیه گزارش در زمینه ارزشیابی عملکرد آنها
 • شرکت در کمیسیون و کنفرانس‌های مربوطه
 • تهیه پیش نویس آیین نامه‌ها و لوایح و مقررات و بررسی و اظهار نظر نسبت به آین نامه‌ها و لوایح و مقررات تهیه شده
 • انجام سایر امور محوله از جانب مقام مافوق