سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳
۱۸:۲۰:۴۲
فرمانداری شهرستان آران و بیدگل

کارشناس امور امنیتی

کارشناس امور امنیتی

تلفن تماس:

۰۳۱۵۴۷۵۴۱۴۱-۳ داخلی ۱۲۵

شرح وظایف:

 • انجام امور دبیرخانه‌ای، بررسی و پیشنهاد طرح‌های لازم به فرماندار جهت طرح در شورای تأمین و همچنین برگزاری جلسات زیرمجموعه آن و تشکیل کمیته امنیّت
 • احصاء، جمع‌آوری اخبار، اطلاعات و گزارش‌های مربوط به وقایع حساس سیاسی، اجتماعی و امنیتی شهرستان و طبقه‌بندی تنظیم گزارش‌ها به‌ منظور اعلام به مرکز اطلاعات و اخبار
 • تهیه و تنظیم شناسنامه امنیتی شهرستان و به‌روزرسانی مستمر آن
 • شناسایی نقاط قوت و ضعف دستگاه‌های امنیتی به‌ویژه نیروی انتظامی و ارزیابی عملکرد آن‌ها و رسیدگی به شکایات مردم و سازمان‌ها از واحدهای انتظامی
 • برنامه‌ریزی و هماهنگی در خصوص تأمین امنیت مجالس، محافل، مراسم عمومی و حفاظت مسئولین دارای رده‌ی حفاظتی
 • ایجاد ارتباط و هماهنگی با نمایندگان اعضای شورای تأمین
 • تهیه‌ی لیست مکان‌ها و دستگاه‌های دارای رده‌ی حفاظتی و پیگیری تأمین و حفاظت این نوع از مکان‌ها
 • پیگیری و اقدام در خصوص تأمین امنیت کوچ عشایر و شرکت در جلسات مربوطه
 • بررسی گزارش‌های واصله از دستگاه‌های امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی و انعکاس آن به استان
 • ارائه‌ی گزارش تحلیلی ماهیانه از اوضاع سیاسی، امنیتی و اجتماعی منطقه به مافوق
 • پیگیری گزارش‌های مربوط به کشف مواد مخدر، قاچاق سلاح،کالا و ارز
 • تشکیل مستمر جلسات شورای تأمین به عنوان دبیر جلسه و پیگیری مصوبات آن
 • تهیه و جمع‌بندی آمار، اطلاعات و گزارش‌های مستند جهت ارائه به فرماندار به‌ منظور طرح در جلسات شورای تأمین
 • جمع‌آوری و دسته‌بندی مطالب و تعیین دستور کار جلسات شورای تأمین بر اساس مشکلات و معضلات موجود
 • شرکت در کمیسیون‌های زیرمجموعه‌ی جلسات شورای تأمین از جمله کمیسیون خلع سلاح، جمع بندی و طرح آن در جلسات شورای تأمین شهرستان
 • تهیه‌ی طرح‌های امنیتی شهرستان و پیش بینی اعتبارات مورد نیاز
 • تهیه‌ی آمار و اطلاعات مشروح از وقایع سیاسی، امنیتی و اجتماعی و ارائه به مافوق
 • تنظیم و ترسیم نمودارهای مقایسه‌ای رخدادهای امنیتی سالانه و ارائه به مافوق
 • پیگیری امور مربوط به فعالیت فرق و مذاهب و انجام اقدامات طبق دستور مافوق بر اساس مصوبات شاک
 • انجام مسائل مربوط به جرایم خشن نظیر اراذل و اوباش و مسائل حاشیه‌ای شهرستان
 • انجام امور مربوط به درخواست متقاضیان تابعیت وتشکیل جلسات مربوط وطرح پرونده‌های مطرح افراد(کمیسیون ماده ۴۵ قانون ثبت احوال)
 • پاسخگویی به متقاضیان خسارات امنیتی و جانبازی که در اثر حوادث امنیتی مجروح یا مورد ایراد خسارت واقع شده‌اند
 • انجام سایر امور محوله وفق مقررات