سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳
۱۹:۵۰:۱۵
فرمانداری شهرستان آران و بیدگل

کارشناس امور حقوقی، ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات

کارشناس امور حقوقی، ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات

تلفن تماس:

 ۰۳۱۵۴۷۵۴۱۴۱-۳  داخلی ۱۵۱

شرح وظایف:

 • پیگیری امور حقوقی فرمانداری وبخشداری های تابعه
 • تنظیم و اظهارنظر درباره متن قراردادهای فرمانداری و واحدهای تابعه با اشخاص حقیقی و حقوق
 • بررسی و اظهارنظر نسبت به لوایح، تصویبنامه ها، آیین نامه ها و اساسنامه های مرتبط با حوزه کار فرمانداری و بخشداریهای تابعه
 • عضویت و شرکت در جلسات ستاد تحول اداری ، ستاد ارتقاء سلامت نظام اداری و کارکروه مبارزه با فساد و رشوه خواری شهرستان
 • طرح و پیگیری دعاوی حقوقی و کیفری فرمانداری و دفاع از آن در مراجع قانونی
 • معاضدت قضایی ( اعم از طرح دعوی، دفاع از دعوی، تهیه لوایح و مشاوره ) کارکنان فرمانداری و بخشداری‌های تابعه در خصوص دعاوی مرتبط با انجام وظایف اداری آنان در کلیه مراجع قضایی، اداری و محاسباتی
 • انجام امور ثبتی و مستندسازی اموال منقول و غیر منقول فرمانداری و طرح دعاوی مالکیت و تصرف و متفرع بر آنها و تملک اراضی و اماکن مورد نیاز بر اساس قوانین موجود برای فرمانداری و بخش های تابعه
 • تهیه و تنظیم گزارش های حقوقی مورد نیاز فرماندار، معاونین و سایر مسئولین ذیربط و اظهار نظر مشورتی درباره کلیه مسائل حقوقی و قضایی فرمانداری و بخشداری ها
 • اظهار نظر و ارائه راهکار قانونی مناسب نسبت به مسائل حقوقی و استعلامات مطروحه از استانداری، فرمانداری‌ها، بخشداری ها، شوراها و شهرداری‌ها
 • پیشنهاد انجام مطالعات و تحقیقات و برگزاری نشستهای حقوقی، ارتباط با مراکز علمی و استفاده از استادان و مشاوران حقوقی برجسته و مجرب، در راستای وظایف و ماموریتهای فرمانداری
 • اظهار نظر نسبت به وضعیت اجرای قوانین و مقررات موضوعه و ارائه گزارش لازم به مقامات ذیربط
 • ارتباط مستمر با مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری و ارائه گزارش نوبه ای و سالیانه جهت هماهنگی امور مربوطه

انجام سایر امور حقوقی و شرکت در جلسات و کمیسیون‌های مختلف که از سوی مقامات مافوق ارجاع می گردد.

 • مطالعه و بررسی و اظهار نظر در خصوص شاخص‌های ارزیابی عملکرد فرمانداری و دستگاه‌های اجرایی شهرستان
 • تهیه و تنظیم پیش نویس طرح‌ها، نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و …
 • پیگیری و هماهنگی در خصوص بازرسی از دستگاه‌های اجرایی شهرستان، تطبیق و رسیدگی به شکایات واصله
 • جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات و گزارشات دستگاه‌های اجرایی شهرستان
 • تهیه گزارش تخصصی در خصوص بازرسی
 • ارائه پیشنهاد برنامه‌ریزی مقدماتی ارزیابی دستگاههای اجرایی
 • رسیدگی به شکایات و درخواست‌هایی که از سوی استانداری، مردم و سایر دستگاه‌ها ارجاع می گردد (طرح سامد)
 • کشف مفاسد اداری از طریق بازرسی‌های آشکار و پنهان و ارائه گزارش لازم به فرماندار
 • بازرسی و ارزشیابی عملکرد مدیران دستگاه‌های اجرایی ارزیابی طرح تکریم ارباب رجوع در ادارات سطح شهرستان
 • مطالعه و بررسی قوانین و مقررات، ارائه گزارشها و نظرات کارشناسی و شرکت در جلسات همایش‌ها و دوره‌های آموزشی مرتبط