شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۳
۰۸:۴۴:۱۳
فرمانداری شهرستان آران و بیدگل

کارشناس برنامه ریزی، آمار و فناوری اطلاعات

کارشناس برنامه ریزی، آمار و فناوری اطلاعات

تلفن تماس:

۰۳۱۵۴۷۵۴۱۵۱  داخلی ۲۰۰

شرح وظایف:

 • جمع آوری اطلاعات لازم در زمینه بودجه و برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی و تنظیم و تلخیص اطلاعات مربوطه
 • مطالعه طرح های واصله از دستگاه‌های اجرایی از نظر تطبیق جزئیات طرح با اصول برنامه های مصوب
 • تهیه و تنظیم گزارش ها و جداول مربوط به طرح ها و فعالیتها در چهارچوب برنامه و بودجه مربوط
 • رسیدگی به اجرای نظام‌ها و روش‌ها و خط مشی‌هایی که برای عدم تمرکز امور و بهبود بخشیدن به وضع اقتصادی و اجتماعی مناطق مختلف کشور تعیین میگردد
 • تهیه و تنظیم گزارش ها و جداول مربوط به طرح‌ها و فعالیت‌ها در چهارچوب برنامه و بودجه مربوط
 • اندازه‌گیری درجه پیشرفت طرح‌ها و برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی و فیزیکی و تهیه گزارش در زمینه ارزشیابی عملکرد آنها
 • راهنمایی مقامات دستگاه‌های اجرایی مربوطه در تنظیم بودجه و برنامه سالانه و موافقت نامه‌های طرح‌ها و فعالیت‌ها
 • نظارت در تهیه الگوهای برنامه‌ریزی اقتصادی و اجتماعی و نحوه پیاده کردن آنها
 • شرکت در کمیسیون و کنفرانس‌های مربوطه
 • تهیه گزارشات تخصصی در حوزه‌های توسعه دولت الکترونیک و فناوری اطلاعات
 • جمع‌آوری اطلاعات لازم به منظور ارزیابی طرحهای تحقیقاتی، برنامه‌ها و پروژه‌های فناوری اطلاعات در شهرستان
 • جمع‌آوری اطلاعات به منظور ارزیابی دستگاههای اجرایی استان در حوزه دولت الکترونیک
 • همکاری و مشارکت در شناسایی و ساماندهی خدمات قابل ارائه به صورت الکترونیک و پیگیری و نظارت بر پیاده‌سازی آنها
 • مطالعه و بررسی و اظهار نظر در خصوص طرح‌های حوزه توسعه دولت الکترونیک و فناوری اطلاعات
 • پیگیری، نصب و راه اندازی نرم افزارها و سامانه‌ها
 • پشتیبانی و نگهداری سامانه‌های الکترونیک اجرایی شده
 • همکاری و اجرای سیاستهای ابلاغی در زمینه برگزاری انتخابات الکترونیک
 • تهیه نسخه پشتیبان ( Backup data ) از اطلاعات بصورت دوره ای و ارائه راهکارهای مربوطه
 • مطالعه و بررسی قوانین و مقررات، ارائه گزارشها و نظرات کارشناسی و شرکت در جلسات، همایش‌ها و دوره های آموزشی مرتبط
 • همکاری و رفع مشکلات شبکه و اشکالات سیستمی همکاران فرمانداری و بخشداریهای تابعه